Ontwerp
BETEKENIS
via
informatie

Het teken

HET TEKEN

Teken
Rond 1900 stelde Ferdinand de Saussure zich de ontmoeting tussen twee amorfe nevels voor: gedachten en geluid. Hun ontmoeting genereert de noodzaak om zich te verenigen en zich te splitsen. Daardoor ontstaan de contouren van opkomende vormen, die uiteindelijk uitmonden in
tekens
.
Het systeem

SYSTEEM

Taalsysteem
De aantrekkingskracht tussen gedachten en geluid creëert een eenheid: het teken, dat een idee fixeert in een geluid en een geluid dat het teken wordt van een idee. Door het amorfe te in-formeren, door het koppelen en afbakenen van tekens, ontstaat de verbinding tussen een uitdrukking en een inhoud, resulterend in een
tekensysteem
: taal, die een samenleving in staat stelt te communiceren.
Het sociale

SOCIALE

Communicatie
Semiosis is de plek alwaar een knooppunt tussen een idee en een geluid, het teken, de knooppunten van een ander individu ontmoet. De veelvoud aan dergelijke ontmoetingen noodzaakt tot een
sociaal
tekensysteem.
Semiosis

SEMIOSIS

Semiosis
Rond 1900, combineert Charles S. Peirce twee concepten om semiosis te verbeelden. Aan de ene kant de representatie, zijnde een relatie tussen een teken en het, door het teken, beoogde object. Aan de andere kant, de interpretant, zijnde een logische equivalentie van de representatie. De combinatie van beiden,
representatie en interpretatie
, vormt een driehoek. Semiosis is de ontmoeting tussen drie elementen.
Het proces

PROCES

Interpretant
Elke semiosis inspireert tot een nieuwe semiosis. De interpretant neemt de plaats in van een representatie, en hij gaat op haar beurt op zoek naar een nieuwe interpretant. De aantrekkingskracht tussen interpretanten leidt aldus, door middel van een representatie, naar
een oneindig proces
. Het mechanisme van semiosis leidt tot mogelijke redenaties: een innerlijke dialoog.
Het denken

DENKEN

Charles S. Peirce
Semiosis betreft het vage proces van logische gevolgtrekkingen, door ontmoetingen tussen interpretanten, waardoor
het verstand
van de mens verandert.
Informatie

INFORMATIE

Informatie
Tijdens de tweede wereldoorlog, heeft Claude E. Shannon de mogelijkheid uitgevonden om informatie digitaal te manipuleren. Dit stelt ons in staat om reclames op het web beter af te stemmen op een doelgroep. Bedrijven als Google en Facebook profiteren daarvan door een accumulatie van hun kapitaal. Maar het algoritme om met informatie te rekenen is beperkt tot één enkele eenheid met een minimale betekenis:
de bit
. Deze bit van informatie zegt volgens Shannon « niets over de waarde of het belang van de informatie ».
De bedoeling

BEDOELING

Umberto Eco
Integendeel. Hoewel het wordt gepresenteerd als een vooruitgang, dwingt informatieverwerking (of "intelligentie") de mensheid, volgens Shannon, « om zich aan te passen aan een wereld waarin haar mentale krachten op de een of andere manier zijn
gedevalueerd 
». Umberto Eco formuleert hetzelfde anders, als hij stelt dat we in de virtuele wereld van de informatie het risico lopen « om elk idee van doel en van actie te verliezen ».
De wens

DE WENS

Verlangen
Terwijl de mensheid ronddwaalt in een
overmaat aan informatie
, raakt hij elk spoor kwijt van wat hij als mens wenst. Zonder de steun van betekenis, ontbeert het de informatie aan de zin van hetgeen de mens gewaarwordt.
Semiosis

DE BETEKENIS

Semiosis
Semiosis belichaamt het doel om de dynamiek van de betekenis volledig te herontdekken. Het denken, als
een logica rondom het teken
dat betekent. Als sociaal systeem of als individueel proces. Semiosis helpt om zin steekhoudend te maken in het begrijpen van betekenis.
previous
next

A.J. Greimas. Meester v/h vertrouwen

Betekenis en (ge)weten herstellen

Een semiotische methode

Greimas is de stichter van een brede methode voor semantische analyse, die beoogt om te (be)grijpen hoe betekenis tot stand komt.

Maar deze methode is eveneens in staat om tegenwicht te bieden aan de crisis van waarden in onze moderniteit. Alwaar de onbetekendheid regeert, is het zaak om de zin des leven te beladen met betekenis in het uitvinden van nieuwe waarden.

Een bron van inspiratie

Dit boek reconstrueert, stap voor stap, de context en de denkwijze van Greimas, door ze uit de methode te extraheren. En om uiteindelijk het anthroplogische doel ervan zichtbaar te maken.

Om daar te komen, inspireert het boek zich door het decor van de moderniteit, geschetst door Paul-Laurent Assoun, en door de momenten te volgen, waarin Greimas op de psychoanalyse stuit van Sigmund Freud en Jacques Lacan.

Bol.com

Zachman's architectuur herbezien

Het informationele bedrijf ontwerpen

Bedrijfsarchitectuur

Zachman heeft een raamwerk voor bedrijfsarchitectuur bedacht, die zich inspireert op een oud rhetorische procedé.

Zijn raamwerk voor architectuur injecteert aldus betekenis, zodat het informationele bedrijf van vandaag de dag kan worden vormgegeven.

Het informationele bedrijf

Een eerste essay, ter ere van John A. Zachman, over een instituut dat meer en meer zijn plaats opeist in onze wereld.

Zin geven aan Big Data zou in lijn moeten zijn met het handelen van een bedrijf, haar personeel en haar klanten.

Business Canvas Model

Business Model Canvas

Hoe wordt welke betekenis vormgegeven,
in het ontwerpen van een bedrijf ?

Burn-out

Burn-out

De carbonisering van de arbeidswereld

Transhumanisme

Transhumanisme

De door instrumentaliteit verbeterde mens
streeft erna om God te zijn…

    Jacques Tati
    ×